Salvador Dali
1979 France Marianne Stamp

بوم ها تنها چیزی نبودند که استاد دالی جادوی خود را روی آن اعمال کرد.
دالی این تمبر زیبا را در سال ،١٩٧٨ ١٣٨ سال پس از انتشار اولین تمبر
پستی، طراحی کرد.

تمبر فرانسه ۱۹۷۹ با تصویر سالوادور دالی جزء مجموعه تمبرهایی است که
نماد آیکونیک ماریان، نماد ملی جمهوری فرانسه را نشان می دهد. ماریان
نماد آزادی و عقل است و از زمان انقلاب فرانسه به عنوان نماینده ای از
جمهوری فرانسه استفاده شده است.


در این تمبر خاص، سالوادور دالی، هنرمند سورئالیست اسپانیایی معروف،
همراه با ماریان نمایش داده شده است. دالی به خاطر آثار هنری عجیب و
خلاقانه اش شناخته شده بود و درج او در این مجموعه تمبر نشان از ارزش
گذاری دولت فرانسه به افکار هنری او است.


این تمبر به عنوان یک احترام به تاریخچه هنری دالی و جشن گرفتن از ارتباط
بین هنر و هویت ملی خدمت می کند. این یک شهادت به اهمیت هنر در
فرهنگ فرانسه و توانایی آن برای الهام بخشیدن و یکپارچه کردن مردم است.