"Banksy "No Future

طرح "Future No "از هنرمند بنکسی یکی از آثار معروف او است که به طور گسترده
در دنیای هنر شهری شناخته شده است. این طرح شامل تصویر یک پسر جوان با
چهره ای غمگین و عبارت "Future No) "بدون آینده) است. این اثر به عنوان یک نماد
از ناامیدی و نابودی جوانی و آینده ای بی رونق در جامعه تفسیر می شود.


بنکسی، که واقعیت نامه ای مخفی است، یک هنرمند شهری بریتانیایی است که
شهر بریستول از آثار بسیاری از او به عنوان طرح های گرافیتی و هنر دیواری معروف
است. او به عنوان یک فعال هنری مخفی و مرموز شناخته می شود که با طراحی های
خود پیام های اجتماعی و سیاسی را به صورت هنرمندانه و قدرتمند منتقل می کند.
آثار بنکسی به طور گسترده توجه رسانه ها و جامعه هنر را به خود جلب کرده و تأثیر
بسزایی بر صحبت ها و بحث های فرهنگی و اجتماعی داشته است.