چکاد این افتخار را دارد که برای اولین بار اقدام به گارانتی هاستینگ نموده است.شما کاربر گرامی می توانید به 2 طریق از گارانتی هاستینگ استفاده نمائید.
1- در روش اول پس از خرید هاستینگ و پرداخت وجه آن می توانید به مدت 10 روز ، از هاستینگ استفاده نموده و در صورت عدم رضایت از کیفیت ، خدمات و پشتیبانی چکاد ، درخواست لغو قرار داد و عودت مبلغ را نمائید که در این صورت مبلغ هاستینگ به شما برگردانده می شود.
2- در روش دوم شما می توانید سفارش سرویس مربوطه را داده و پس از آن DNS دامنه ای را که قبلا دارید به نیم سرورهای چکاد تغییر دهید و ما بدون دریافت هزینه ای ، هاست شما را به مدت 10 روز فعال می نمائیم تا از امکانات آن استفاده نمائید.