21. چطور مي توان نام دامنه اي که برايش ميزباني وب خريداري شده، تغيير داد؟
براي تغيير نام دوميني که شما هاست کرده ايد، لازم است که ما اطلاعات زير را دريافت کنيم. لطفا اطلاعات زير را توسط ارسال درخواست از طریق سایت پشتیبانی برای واحد هاستینگ ارسال نمائید.

 

:Domain Name for web hosting
:Username for web hosting
:Password for web hosting
:Reason for change

اين تغييرات بين 24 تا 48 ساعت طول مي کشد تا اعمال شود و ممکن است هزينه اي را هم شامل شود.

22. چطور مي توان اشتراک ميزباني وب را ارتقا يا تنزل داد؟
براي ارتقا يا تنزل اشتراک ميزباني وب، لازم است که ما اطلاعات زير را دريافت کنيم. از زماني که ما اين اطلاعات را دريافت کنيم، تا 24 ساعت طول مي کشد که تغييرات اعمال شود. لطفا اطلاعات درخواست شده را از طریق سایت پشتیبانی برای واحد هاستینگ ارسال نمائید.

:Domain name for web hosting
:Username for web hosting
:Password for web hosting
:New plan name
Upgrade-Yes/No
Downgrade-Yes/No
 

23. ميزباني سايت من روي چه سيستم عاملي انجام شده است؟
ميزباني وب شما روي بهترين و جديدترين سرورها با سيستم عامل Linux که بر روي آنها نصب شده است.

24. از چه نرم افزارهايي بر روي سرورهاي ميزباني وبتان استفاده مي کنيد؟
سرورهاي ميزباني وب ما از جديدترين و پيشرفته ترين نرم فزارها استفاده مي کنند.

25. من تمامیEmail هاي خود را از دست دادم. آيا امکان بدست آوردن آنها از Backup موحود است ؟
خير. به محض اينکه شما نامه اي را با با برنامه POP3 Client به کامپيوتر خود Download ميکنيد. آنها از سرور حذف شده و هيچ گونه نسخه پشتيباني در سرور باقي نميماند . به علت تفييرات روزانه زياد در سيستم Email امکان Backup گيري از آنها ميسر نميباشد.

انتقال دامنه

26. Registrar Transfer چيست؟
Registrar Transfer انتقال يک نام دامنه از يک شرکت ثبت کننده دومين به چـکـاد است. از اين طريق شما مي توانيد به پشتيباني فوق العاده، سرويس هاي رايگان و قيمت هاي تمديد دامنه پايين، دست يابيد. شما زماني مي توانيد نام دومين تان را منتقل کنيد که دومين تان بيش از 60 روز در اختيار شرکت ثبت کننده فعلي تان بوده باشد و هنوز اعتبارش منقضي نشده باشد.

27. بعد از اينکه يک Registrar Transfer ارائه مي شود، چه اتفاقي مي افتد؟
بعد از اينکه يک Registrar Transfer ارائه مي شود، يک نامه به آدرس پست الکترونيک Administrative Contact ارسال مي شود که شما بايد با ثبت کننده فعلي دومين تان هماهنگ کنيد. اين نامه حاوي يک لينک به صفحه اي است که شما مي توانيد اين انتقال را تاييد يا لغو کنيد. لازم است که شما آنرا به مدت 5 روز پس از دريافت اي ميل تائيد کنيد. هنگاميکه شما درخواست انتقال را تائيد کرديد، ما يک نامه به شرکت ثبت کننده دومين شما ارسال مي کنيم و مي خواهيم که دومين را به شرکت ما منتقل کنند. در اين مرحله ممکن است شرکت ثبت کننده فعلي شما نامه اي به شما ارسال کند و بخواهد که درخواست را تائيد کنيد. (ممکن است نامه اي را هم ارسال نکند.) شرکت ثبت کننده فعلي تا 5 روز مهلت دارد که تصميم بگيرد دومين را منتقل کند يا خير. اگر شرکت ثبت کننده درخواست انتقال را در اين مدت 5 روز تائيد نکند، انتقال انجام نخواهد شد و درخواست آن منقضي خواهد شد.

28. آيا براي انتقال يک دامنه از چـکـاد به ساير شرکتهاي ثبت کننده دامنه بايد هزينه اي پرداخت گردد؟
خير. ما شما را براي انتقال نام دامنه تان از چـکـاد هزينه اي دريافت نخواهيم کرد.