یک محصول کامل و قابل قبول نرم افزاری بدون طی یک پروسه استقرار متناسب و به خوبی مهندسی شده می تواند در حد یک محصول ناقص و ضعیف در دیدگاه خریدار تنزل یابد و به عکس یک محصول متوسط با پروسه استقرار مناسب و منطبق بر نیازهای واقعی خریدار می تواند خشنودی خریدار را باعث شود.

واحد خدمات پشتیبانی چکاد پس از یک دهه تجربه در حوزه استقرار سیستمهای اتوماسیون سازمانی می تواند در کنار و همراه با سازمان خریدار در اجرای هر چه بهتر سیستم های نرم افزاری نقش موثری را ایفا نماید. این خدمات در سه فاز شناسایی نیازمندیها، استقرار سیستمها، تثبیت و تحویل کامل سیستمها به خریداران ارائه می شود. به علاوه گروه نرم افزاری چکاد در زمینه های زیر نیز آماده ارائه خدمات به خریداران محترم می باشد:

• مشاوره فني در زمينه امنيت اطلاعات
- مشاوره و طراحي در شبکه هاي کامپيوتري
- مشاوره در زمينه ايمن سازي سرويس ها و اطلاعات
- ايجاد ارتباط امن بين دفاتر سرپرستی و شعب سازمان در بستر اينترنت

• مدلسازی سازمانی
شناسايی وضعيت موجود همواره اولين گام در طراحی وضعيت مطلوب است. از اين‌رو ارائه تصويری روشن و شفاف از آنچه كه هست (As Is) جزئی از ضروريات يك سازمان محسوب می‌گردد تا سازمان بتواند بر اساس اين تصوير، مدلی از آنچه كه بايد باشد (To Be) را برای خود ترسيم كند. مدلسازی سازمانی تكنيكی است برای پاسخ گويی به اين نياز، كه توسط کارشناسان با هدف مدل سازی فرايندهای سازمانی، مورد استفاده قرار مي‌گيرد

• ارائه خدمات آموزشي
- برگزاری دوره های آموزشی معطوف به کاربری سیستم های چکاد
- برگزاری دوره های آموزشی سایر محصولات چکاد در حوزه منابع انسانی و اتوماسیون اداری