کاربر گرامي، قبل از استفاده لازم است شرايط زير را مطالعه نمائيد،این شرایط و ضوابط برای کلیه قسمت های سایت یکسان می باشد:
ارسال كننده موظف به رعايت ضوابط ،استانداردها و دستورالعمل هاي ابلاغي از سوي شركت ارتباطات سيار مي باشد .
1- شما موظف به رعايت قوانين دولت الكترونيك از قبيل قوانين امنيتي اينترنت ، قوانين امنيتي سيستم هاي اطلاعاتي كامپيوتر PRC و قوانين محرمانگي اينترنت مي باشيد .
2- نبايد نسبت به ارسال پيام هاي تجاري نا خواسته بدون رضايت قبلي كاربران اقدام كنید و مسئوليت ارسال هرگونه پيام تجاري براي كاربران بدون رضايت قبلي آنها به عهده صاحب خط مي باشد.
3- در ارسال پيام هاي تجاري نبايد از Header هاي فريبنده جهت مخفي نمودن هويت فرستنده استفاده نمائيد و همچنين نبايد از عناوين موضوعي اشتباه يا گمراه كننده استفاده شود.
4- چنانچه قانون براي فرستندگان پيام هاي نا خواسته در صورت عدم رضايت گيرندگان جريمه هایي پيش بيني نمايد ، صاحب خط متعهد به پرداخت جريمه ها در صورت نقص قانون ميباشد.
5- شما متعهد مي باشيد كليه قوانين مصوب كه ممكن است در آينده براي ارسال پيام هاي ناخواسته وضع گردد را اجرا نمایيد.
6- براي پيام هاي ناخواسته چنانچه كاربر دريافت كننده متحمل پرداخت شارژ ( Receiving Party pays ) شود ، شما متعهد به جبران آن مي باشيد.
7- مسئوليت آثار سوء ناشي از ارسال پيام هاي خريدار براي مشتريان و جبران خسارت در مقابل كليه دستگاه هاي بازرسي و نظارتي ، به عهده صاحب خط مي باشد.
8- ردو بدل شدن VOIP براي كليه فراهم كنندگان سرويس ممنوع بوده و مسئوليت هاي قانوني بعهده صاحب خط مي باشد.
9- شرکت نرم افزاری چکاد وظيفه ارسال درخواست به مخابرات را به عهده دارد و براي اطلاع از اين مورد براي هر پيام ارسالي كد رهگيري خاص كه از طرف مخابرات ارسال مي شود را به پيام شما اختصاص مي دهد. لذا مسئوليت ارسال شدن پيام بعد از رسيدن به مخابرات و دريافت كد رهگيري ، از عهده اين مركز خارج و در اختيار مخابرات مي باشد.
10- شرکت نرم افزاری چکاد حق دارد در صورت لزوم و يا بنا به در خواست مراجع قانوني و بازرسي مطابق ضوابط آشكار نمودن پيام ها و مسدود نمودن آنها قبل از ارسال به كاربران اقدام نمايد.
11- در صورت تغيير در قيمت تعرفه ها از طرف اپراتور سوم مخابرات اين تغييرات براي صاحب خط اعمال مي گردد.
12- محتواي پيام ارسالي مي بايست با هر يك از اصول پنج گانه زير مطابقت داشته باشد.
1-12- با اصول و مباني دين اسلام و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغايرت نداشته و در تضاد نباشد.
2-12- باعث تشويش اذهان عمومي نگردد.
3-12- مخل نظم و آرامش حاكم بر جامعه آسيب نرساند.
4-12- به اخلاق حسنه حاكم بر جامعه آسيب نرساند.
5-12- با سياستهاي فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي كشور مغايرت نداشته باشد.
13- صاحب خط از تاریخ عقد قرارداد به مدت یکسال مالک خط بوده و جهت تمدید در سال آینده موظف به پرداخت مبلغ مطابق تعرفه های زمان تمدید می باشد.

14- مشتریان جهت ارائه درخواست ها و پشتیبانی می بایست تمامی درخواست های خود را در سایت پشتیبانی شرکت ارائه نمایند.بدیهی است به سوالات ارسالی از طریق پست الکترونیکی پاسخ داده نخواهد شد.