شماره اختصاصی چیست ؟
- شماره ای با پیش شماره 3000 با تعداد ارقام 14 ، 12 ، 10 و یا 8 که به مدت یکسال در اختیار شما قرار می گیرد. همراه هر یک از بسته های موجود در سایت یک شماره اختصاصی ارائه می شود.
آیا تعداد ارقام شماره اختصاصی تاثیری بر کارکرد آن دارد ؟
- خیر، هیچ تاثیری ندارد. تنها تفاوت در کوتاهتر بودن تعداد ارقام و به خاطر سپردن راحتتر آن شماره می باشد.
آیا شما نیاز به شماره اختصاصی جداگانه ای دارید ؟
- بله،جهت استفاده از تمامی بسته های ارائه شده توسط چکاد شما می بایست یک شماره اختصاصی نیز خریداری نمایید.
آیا امکان خرید پنل بدون شماره اختصاصی وجود دارد و نحوه دریافت پیامک بدون شماره اختصاصی چگونه است ؟
- خیر، به دلیل حذف شماره عمومی از سوی اپراتورها دیگر شماره عمومی واگذار نمی گردد.
شماره اختصاصی چه کاربردی دارد ؟
- شما برای انجام هر یک از کارهایی که می خواهید در نرم افزار انجام دهید احتیاج به مسیری برای ارسال یا دریافت پیام دارید. مثل ارسال پیامک به یک شهر، انجام نظرسنجی و ...
آیا امکان دایورت از شماره اختصاصی به موبایل وجود دارد ؟
- بله ، شما میتوانید کلیه دریافت های خود از شماره اختصاصی را به یک شماره مویایل دایورت نمایید .
هزینه شماره اختصاصی چقدر است و آیا امکان انتخاب شماره وجود دارد ؟
- هزینه شماره اختصاصی بر اساس تعداد ارقام و رند بودن شماره متفاوت می باشد و شما میتوانید ارقام آخر شماره را انتخاب نمایید . اعلام قیمت نهایی شماره از سوی مخابرات می باشد که معمولا از 30000 تومان شروع می گردد.
شماره های 14 رقمی :
پیش شماره ها : 30004796, 30004968, 30005964, 30004603, 30005937, 30004972, 30005926, 30005927, 30004618, 30004831, 30002743, 30008983, 30006459, 30005362, 30005369, 30005364, 30004802, 30006289, 30006298, 30005390, 30005709, 30005380, 30004923, 30004713, 30002581, 30002746, 30003472, 30003492, 30005683, 30005693, 30005681, 30005240, 30004650, 30004855, 30002351, 30005860, 30005711, 30005388, 30008343, 30004316, 30002558, 30005944, 30004762, 30006442, 30002577, 30003927, 30007240, 30006822, 30006344, 30007488, 30005399, 30002588, 30005633
انتخاب شماره : شما می توانید یکی از این پیش شماره ها را به همراه 6 رقم بعدی آن به دلخواه انتخاب نمایید تا در صورت آزاد بودن شماره برای شما فعال گردد. مانند 30005711XXXXXX

شماره های 12 رقمی :
پیش شماره ها : 30004796, 30004968, 30005964, 30004603, 30005937, 30004972, 30005926, 30005927, 30004618, 30004831, 30002743, 30008983, 30006459, 30005362, 30005369, 30005364, 30004802, 30006289, 30006298, 30005390, 30005709, 30005380, 30004923, 30004713, 30002581, 30002746, 30003472, 30003492, 30005683, 30005693, 30005681, 30005240, 30004650, 30004855, 30002351, 30005860, 30005711, 30005388, 30008343, 30004316, 30002558, 30005944, 30004762, 30006442, 30002577, 30003927, 30007240, 30006822, 30006344, 30007488, 30005399, 30002588, 30005633

انتخاب شماره : شما می توانید یکی از این پیش شماره ها را به همراه 4 رقم بعدی آن به دلخواه انتخاب نمایید تا در صورت آزاد بودن شماره برای شما فعال گردد.مانند 30005711XXXX

شماره های 10 رقمی :
پیش شماره ها : 30004796, 30004968, 30005964, 30004603, 30005937, 30004972, 30005926, 30005927, 30004618, 30004831, 30002743, 30008983, 30006459, 30005362, 30005369, 30005364, 30004802, 30006289, 30006298, 30005390, 30005709, 30005380, 30004923, 30004713, 30002581, 30002746, 30003472, 30003492, 30005683, 30005693, 30005681, 30005240, 30004650, 30004855, 30002351, 30005860, 30005711, 30005388, 30008343, 30004316, 30002558, 30005944, 30004762, 30006442, 30002577, 30003927, 30007240, 30006822, 30006344, 30007488, 30005399, 30002588, 30005633

انتخاب شماره : شما می توانید یکی از این پیش شماره ها را به همراه 2 رقم بعدی آن به دلخواه انتخاب نمایید تا در صورت آزاد بودن شماره برای شما فعال گردد. مانند 30005711XX

شماره های 8 رقمی :
انتخاب شماره : شما می توانید یکی از شماره های 3000 را به همراه 4 رقم بعدی آن به دلخواه انتخاب نمایید تا در صورت آزاد بودن شماره برای شما فعال گردد.

هزینه : از 600000 تومان تا 3000000 تومان متغیر می باشد ( توجه داشته باشید که شماره های 8 رقمی غیر رند اپراتور 3000 به پایان رسیده است و فقط نیمه رند و رند موجود می باشد)
کاربران پنل جدید می توانند از گزینه تنظیمات در پنل خود شماره مورد نظر خود را استعلام بگیرند